Cennik pozostałych usług

Cennik pozostałych usług świadczonych przez Spółkę Wodna „Międzyodrze”:

I. Usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem sieci kanalizacyjnej:

1. Stawka za 1 roboczogodzinę wykonywanych robót związanych z eksploatacją i utrzymaniem sieci:

Z

w dni robocze: 52,41 zł netto

Z

w soboty i niedziele: 104,82 zł netto

2. Stawka za 1 roboczogodzinę usługi dozoru branżowego: 150,00 zł netto (dla członków – nieodpłatnie)

3. Stawka za 1 roboczogodzinę usługi czyszczenia kanalizacji przy pomocy specjalistycznego samochodu asenizacyjnego: 200,00÷400,00 zł netto (kwota zależy od rodzaju pojazdu wynajętego do świadczenia usługi)

II. Usługi związane z wykorzystaniem sprzętu Spółki Wodnej „Międzyodrze”:

1. Stawka za 1 roboczogodzinę usługi świadczonej przy użyciu motopompy:

Z

w dni robocze: 75,3100 zł netto

Z

w soboty i niedziele: 127,71 zł netto

2. Stawka za 1 roboczogodzinę usługi świadczonej przy użyciu małej motopompy

Z

w dni robocze: 62,21 zł netto

Z

w soboty i niedziele: 114,61 zł netto

3. Stawka za 1 roboczogodzinę usługi świadczonej przy użyciu agregatu prądotwórczego:

Z

w dni robocze: 83,38 zł netto

Z

w soboty i niedziele: 137,79 zł netto

4. Stawka za 1 roboczogodzinę usługi świadczonej przy użyciu pompy zanurzeniowej

Z

w dni robocze: 53,72 zł netto

Z

w soboty i niedzielę: 106,12 zł netto

5. Stawka za 1 roboczogodzinę usługi świadczonej przy użyciu piły spalinowej

Z

w dni robocze: 70,27 zł netto

Z

w soboty i niedziele: 122,68 zł netto

6. Stawa za 1 roboczogodzinę usługi utrzymania zieleni świadczonej przy użyciu ciągnika z kosiarką:

Z

w dni robocze: 118,03 zł netto

Z

w soboty i niedziele: 170,43 zł netto

III. Inne usługi świadczone przez Spółkę Wodną „Międzyodrze”

1. Wydanie warunków technicznych włączenia do kanalizacji:  nieodpłatnie.

2. Odbiór wykonanego przyłącza: 60 zł netto (dla członków nieodpłatnie).

3. Odczyt wodomierza: 3,00 zł netto

4. Odpompowanie studzienki wodomierzowej:

a) przy użyciu małej motopompy stawka za 1 roboczogodzinę świadczonej usługi:

  • w dni robocze: 62,21 zł netto
  • w soboty i niedziele: 114,61 zł netto

b) przy użyciu pompy zanurzeniowej stawka za 1 roboczogodzinę świadczonej usługi

  • w dni robocze: 53,72 zł netto
  • w soboty i niedziele: 106,12 zł netto

UWAGA: Stawki podane w punktach I-III należy powiększyć o koszty dojazdu zgodnie z ustaloną stawką 1,44 zł/km.

IV. Cennik badań laboratoryjnych wykonywanych w zakresie analiz ścieków (obowiązuje w 2023 roku):

Lp. Oznaczenie – badany wskaźnik Cena zł
netto
Metodyka badań
1 Zawiesiny
łatwo opadające
30,00 zł Procedura badawcza –
metodyka własna: PB -9
2 Odczyn 12,00 zł PN–90/C-04540/01
3 Temperatura 6,00 zł PN -77/C-04584
4 ChZT 50,00 zł Procedura badawcza –
metodyka własna Hach: PB -10
5 BZT5 41,00 zł Procedura badawcza –
metodyka własna WTW: PB -7
6 Azot ogólny 50,00 zł

Procedury badawcze –
metodyka własna Hach:
– PB -1 (LCK138/LCK338)

– PB -2 (nr 8038)

 

– PB -3 (nr 8039)

 

– PB -4 (nr 8507)

 

– PB -5 (nr 8178)

 

– PB -6 (LCK349/LCK350)

7 Azot amonowy 30,00 zł
8 Azotany 30,00 zł
9 Azotyny 30,00 zł
10 Fosforany 50,00 zł
11 Fosfor ogólny 50,00 zł
12 Zawartość wody, emulsji i zanieczyszczeń stałych w olejach odpadowych 25,00 PN-89/C-04087
13 Zawartość wody, emulsji i zanieczyszczeń stałych
w olejach odpadowych
35,00 zł PN-89/C-04087
14 Potas 50,00 zł Procedura badawcza – metodyka własna Hach : PB – 11
15 Ortofosforany 50,00 zł Procedura badawcza – metodyka własna Hach : PB – 12
16 Lotne kwasy tłuszczowe/kwas butanowy 53,00 zł Procedura badawcza – metodyka własna Hach : PB – 13
17 Kadm 50,00 zł Procedura badawcza – metodyka własna Hach : PB – 14
18 Ołów 50,00 zł Procedura badawcza – metodyka własna Hach : PB – 15
19 Chrom ogólny 50,00 zł Procedura badawcza – metodyka własna Hach : PB – 16
20 Nikiel 53,00 zł Procedura badawcza – metodyka własna Hach : PB – 17
21 Cynk 50,00 zł Procedura badawcza – metodyka własna Hach : PB – 18
22 Siarczany 50,00 zł Procedura badawcza – metodyka własna Hach : PB – 19
23 Siarczki 53,00 zł Procedura badawcza – metodyka własna Hach : PB – 20
24 Miedź 55,00 zł Procedura badawcza – metodyka własna Hach : PB – 21
25 Azotany 53,00 zł Procedura badawcza – metodyka własna Hach : PB – 22
26 Azot amonowy 50,00 zł Procedura badawcza – metodyka własna Hach : PB – 23
27 Pobór próbki jednorazowej 21,00
28 Transport próbki 2,30
zł/km
29 Przygotowanie próbki do badań 21,00
30 Inne parametry W celu ustalenia możliwości podzlecania badań w innym laboratorium oraz podanie ceny prosimy o kontakt:
anna.rydzynska@miedzyodrze.pl

Spółka Wodna „Międzyodrze” posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością wg ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001.

Aktualizacja: 15.03.2023 r.

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509 259 190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.00 - 15.00
NIP: 8520002185   BDO: 000002184

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę

Loading