W grudniu 2002 roku, w dowód uznania dla rezultatów działalności proekologicznej , Minister Środowiska przyznał Spółce prestiżowy tytuł "Lidera Polskiej Ekologii 2002" za inwestycję budowy instalacji do odbioru i oczyszczania zanieczyszczeń ze statków. Spółka Wodna "Międzyodrze" została nagrodzona jako jedna z czterech firm - zwycięzców szóstej edycji konkursu, w kategorii "przedsiębiorstwo", (całkowita ilość wniosków zgłoszonych do konkursu wyniosła 197).

Spółka otrzymała dyplom i statuetkę - Zielonego Oskara, złotego liścia stylizowanego na kontur Polski oraz prawo używania tytułu.


Nasz kraj potrzebuje czystego i bezpiecznego środowiska, potrzebuje też liderów i pozytywnych wzorców do naśladowania. Konkurs Ministra Środowiska jest jednym z obiektywnych sposobów ich wyłaniania. Przyznanie tytułu „Lidera Polskiej Ekologii” to możliwość pokazania najlepszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, dobrych praktyk i przykładów sukcesów, a nie tylko sygnał dla otoczenia, że dany podmiot spełnia wymagania ochrony środowiska. Przedsięwzięcia zgłoszone do Konkursu w trakcie kilku lat jego trwania potwierdzają, że w Polsce działa skuteczny system ochrony środowiska, wykorzystujący szereg oryginalnych rozwiązań instytucjonalnych i administracyjnych oraz instrumentów prawno – ekonomicznych, które z powodzeniem mogą być stosowane także w innych krajach. Mamy silne zaplecze naukowo - badawcze, które potrafi przygotować rozwiązania techniczne i technologiczne bardzo wysokiej jakości, Ochrona środowiska odgrywa ważną rolę w podniesieniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, zwiększeniu atrakcyjności Polski dla zagranicznych inwestorów. Nowoczesna, oparta na wiedzy gospodarka to gospodarka zrównoważona, służąca podnoszeniu jakości życia obecnego i następnych pokoleń. Polskie społeczeństwo jest coraz bardziej aktywne, dzięki czemu możliwe jest osiąganie wielu ambitnych celów środowiskowych.

Niewątpliwym sukcesem jednostek uhonorowanych tytułem „Lidera Polskiej Ekologii” jest osiągniecie w stosunkowo krótkim czasie wzorcowych standardów ochrony środowiska. O prestiżu każdej nagrody decydują jej laureaci, dlatego ważne jest, że zdobywcy tego tytułu spełniają ostre kryteria, ale stale się rozwijają (...).

Konkurs "Lider Polskiej Ekologii" jest otwarty dla wszystkich, którzy uznają, że realizowane przez nich przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska są warte szerokiej popularyzacji. "Lider Polskiej Ekologii" to konkurs dla tych, którzy poprzez ochronę środowiska rozumieją zrównoważone gospodarowanie, ochronę zasobów naturalnych oraz proekologiczne systemy organizacji i zarządzania. Konkurs promuje działania przyjazne dla środowiska i jednocześnie przyczynia się do wykształcenia w społeczeństwie świadomości i potrzeby zmiany zachowań zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii" jest prestiżową nagrodą Ministra Środowiska przyznawaną przedsięwzięciom nowoczesnym technologicznie i organizacyjnie, efektywnym ekologicznie, korzystnym ekonomicznie i akceptowanym społecznie. Stanowi świadectwo spełniania standardów ochrony środowiska i wyraz uznania dla wysokiej konkurencyjności rynkowej oraz działalności prospołecznej. Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii" stał się ważnym elementem promocji polskich firm i produktów oraz gmin. Pomaga w budowaniu prestiżu, wiarygodności i pozytywnego wizerunku.

Informacje na temat konkursu oraz poprzednich edycji można uzyskać na stronie Sekretariatu konkursu "Lider Polskiej Ekologii"


O naszym osiągnięciu mówiono w telewizji regionalnej w Kronice Szczecińskiej z dnia 13.12.2003 r. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tym materiałem.


Plik « do pobrania »

Galeria z uroczystości wreczenia nagrody Lider Polskiej Ekologii 2002. Zapraszamy także do zapoznania się z publikacjami prasowymi związanymi z otrzymaniem wyróżnienia:

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę