Spółka Wodna „Międzyodrze

SW Międzyodrze

Spółka Wodna „Międzyodrze” powstała w 1992 roku w celu uporządkowania gospodarki ściekowej na obszarze dzielnicy Międzyodrze – Wyspa Pucka w Szczecinie. Działalność Spółki nie jest nastawiona na osiąganie zysku i polega na budowie oraz eksploatacji oczyszczalni ścieków, niezbędnych instalacji oraz elementów infrastruktury służących ochronie środowiska na obszarze szczecińskiego Międzyodrza i ma na celu poprawę czystości wód rzeki Odry, Zalewu Szczecińskiego a w konsekwencji – Morza Bałtyckiego.

Kompleks oczyszczalni ścieków wybudowany przez Spółkę Wodną „Międzyodrze” na terenach portowych w Szczecinie zapewnia spełnienie przez port szczeciński wymagań Konwencji Helsińskiej, Strategii Bałtyckiej dla Portowych Urządzeń Odbiorczych, przepisów konwencji, zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki – MARPOL 73/78 Aneks I, II i IV oraz innych przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska wodnego.

Realizujac cele statutowe Spółka świadczy usługi w zakresie odbiorów i oczyszczania ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych, płynnych odpadów ropopochodnych, zanieczyszczonych olejów przepracowanych i szlamów olejowych, popłuczyn z mycia ładowni statków po ładunkach ziarnistych oraz prowadzi przeglady i naprawy przepompowni ścieków.

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509 259 190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.00 - 15.00
NIP: 8520002185   BDO: 000002184

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę

Loading