Spółka Wodna „Międzyodrze

Cele Spółki

Zgodnie ze statutem celem Spółki jest:

Z

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie "Międzyodrza" w Szczecinie poprzez wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą dla ścieków lądowych i ścieków pochodzących ze statków.

Z

Prowadzenie eksploatacji wybudowanych oczyszczalni i instalacji oraz przynależnych do nich układów przesyłowych.

Z

Odbiór ze statków wód zaolejonych, zanieczyszczeń ropopochodnych, popłuczyn z mycia ładowni oraz ich oczyszczanie.

Z

Odbiór i utylizacja odpadów ze statków w porcie szczecińskim.

Z

Ochrona środowiska poprzez gospodarowanie odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach.

Z

Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz gospodarczej w zakresie ekologii na terenie działania Spółki.

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę