Spółka Wodna „Międzyodrze

Organy Spółki

Zgodnie ze statutem organami Spółki Wodnej „Międzyodrze” są:

1. Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku
2. Zarząd

W skład Zarządu Spółki Wodnej „Międzyodrze” wchodzą:

Krzysztof Kwiecień

Przewodniczący Zarządu

Wojciech Siadkowski

Członek Zarządu

Piotr Wachowicz

Członek Zarządu, Sekretarz
3. Komisja Rewizyjna

W skład Komisji Rewizyjnej Spółki Wodnej „Międzyodrze” wchodzą:

Judyta Sejbuk

Przewodniczący Komisji

Elżbieta Nanio

Członek Komisji

Michał Przepiera

Członek Komisji
Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę