Zakres usług

Spółka Wodna „Międzyodrze” zajmuje się:

Z

odbiorem, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych dostarczanych magistralną kanalizacją ściekową z terenu zlewni oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski"

Z

odbiorem i oczyszczaniem ścieków pochodzących z mobilnych systemów sanitarnych - kontenerów sanitarnych

Z

odbiorem i oczyszczaniem ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski"

Z

unieszkodliwianiem i odzyskiem uwodnionych odpadów ciekłych - ścieków ropopochodnych i popłuczyn z mycia ładowni statków

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509 259 190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.00 - 15.00
NIP: 8520002185   BDO: 000002184

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę

Loading