Zgodnie ze statutem organami Spółki Wodnej „Międzyodrze” są:

1. Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku

2. Zarząd

W skład Zarządu Spółki Wodnej „Międzyodrze” wchodzą:

  • Przewodniczący Zarządu - Krzysztof Kwiecień
  • Członek Zarządu - Wojciech Siadkowski
  • Członek Zarządu, Sekretarz - Piotr Wachowicz


3. Komisja Rewizyjna

W skład Komisji Rewizyjnej Spółki Wodnej „Międzyodrze” wchodzą:

  • Przewodniczący Komisji - Judyta Sejbuk
  • Członek Komisji - Elżbieta Nanio
  • Członek Komisji - Michał Przepiera

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę