Zgodnie ze statutem celem Spółki jest ochrona wód przed zanieczyszczeniem, realizowana w szczególności poprzez

  • Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie "Międzyodrza" w Szczecinie poprzez wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą dla ścieków lądowych i ścieków pochodzących ze statków.
  • Prowadzenie eksploatacji wybudowanych oczyszczalni i instalacji oraz przynależnych do nich układów przesyłowych.
  • Odbiór ze statków wód zaolejonych, zanieczyszczeń ropopochodnych, popłuczyn z mycia ładowni oraz ich oczyszczanie.
  • Odbiór i utylizacja odpadów ze statków w porcie szczecińskim.
  • Ochrona środowiska poprzez gospodarowanie odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach.
  • Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz gospodarczej w zakresie ekologii na terenie działania Spółki.

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę