Spółka Wodna „Międzyodrze

Odbiór odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników z oczyszczalni ścieków

Opublikowano: 14 grudnia 2021
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2022
Odsłony: 202

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania ok. 10 Mg odpadu o kodzie 19 08 10* (Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek spełnienia warunków ADR, BDO, SENT. Preferowany transport i załadunek po stronie Wykonawcy usługi. Odbiorca zobowiąże się, że do pół roku po odbiorze potwierdzi ostateczne unieszkodliwienie (poddanie któremuś z procesów R1-R11 lub D1-D12).

Odbiór oraz fakturowanie winno nastąpić do dn 31.12.2021.

Ofertę proszę przesłać do dnia 17.12.2021 na adres e-mail info@miedzyodrze.pl

 

Uwaga: postępowanie wstrzymane przez Zamawiającego bez wybrania oferty

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509 259 190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.00 - 15.00
NIP: 8520002185   BDO: 000002184

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę

Loading