Spółka Wodna „Międzyodrze” zajmuje się:

  • odbiorem, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych dostarczanych magistralną kanalizacją ściekową z terenu zlewni oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski",
  • odbiorem i oczyszczaniem ścieków pochodzących z mobilnych systemów sanitarnych - kontenerów sanitarnych,
  • odbiorem i oczyszczaniem ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski"
  • unieszkodliwianiem i odzyskiem uwodnionych odpadów ciekłych - ścieków ropopochodnych i popłuczyn z mycia ładowni statków,

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę