Nadrzędnym celem polityki Spółki Wodnej „Międzyodrze” jest spełnianie wyspecyfikowanych wymagań klientów, zdobycie ich pełnego zaufania, gwarantujące profesjonalną i terminową realizację zleconych usług oraz oczyszczania dostarczanych ścieków w stopniu zmniejszającym do minimum ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Zobowiązujemy się w naszej działalności do spełnenia wymagań dotyczacych zgodności.

Sprawna organizacja naszej firmy stanowi rezultat zbiorowego wysiłku Zarządu i wszystkich jej pracowników. Posiadamy zespół specjalistów, w którym każdy jest świadomy swojej roli w realizacji celów założonych przez Spółkę.

Głównymi zamierzeniami Spółki są:

 • Odbiór i oczyszczanie całości ścieków komunalnych z terenu Międzyodrza w Szczecinie;
 • Unieszkodliwianie i odzysk uwodnionych odpadów ciekłych oraz odzysk przepracowanych olejów ze szczególnym uwzględnieniem Portu Morskiego w Szczecinie;
 • Stosowanie technologii o niskim stopniu oddziaływania na środowisko;
 • Pozyskiwanie nowych Klientów w celu optymalnego wykorzystania zdolności oczyszczalni;
 • Efektywna współpraca z Klientami;
 • Inwestowanie generowanego zysku w przedsięwzięcia ekologiczne;
 • Budowanie wizerunku Spółki przyjaznej dla środowiska;


Powyższe zamierzenia zamierzamy osiągnąć poprzez:

 • pełne zaangażowanie Zarządu i wszystkich pracowników Spółki w sprawy zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • utrzymywanie zarządzanych obiektów w dobrym stanie technicznym;
 • konsekwentne realizowanie przyjętych zadań i założonych celów;
 • przestrzeganie wymagań odpowiednich norm oraz przepisów prawa;
 • ciągłe doskonalenie własnych umiejętności i podwyższanie kwalifikacji;
 • regularne analizowanie realizowanych zdań oraz wykorzystywanie ocen i opinii naszych Klientów do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania budowanego w oparciu o wymagania norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.


Mając na uwadze pełne wdrożenie zadeklarowanych celów, Zarząd Spółki Wodnej „Międzyodrze” ponosi całkowitą odpowiedzialność za przyjęcie, stosowanie i rozpowszechnianie niniejszej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę