Istniejący system ściekowych kolektorów magistralnych pokrywa praktycznie cały zurbanizowany obszar wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych pomiędzy Regalicą a Odrą Zachodnią na terenie szczecińskiej dzielnicy Międzyodrze zapewniając możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej wszystkim podmiotom zlokalizowanym na tym terenie.

Plan kanalizacji ściekowej Spółki


Docelowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na  szczecińskim Międzyodrzu zakłada możliwość wybudowania systemu kanalizacyjnego na Wyspie Puckiej i jego włączenie do istniejącej kanalizacji oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski". Plany przewiduja realizację inwestycji wspólnie z  Gminą-Miasto Szczecin a  jej wykonanie uzależnione jest od  realizacji docelowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego powyższego terenu, dokonania odpowiednich zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz pozyskania środków finansowych na ten cel.

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę