Oczyszczalnia ścieków "Ostrów Grabowski" jest nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią o zdolności oczyszczania 3.200 m3/dobę. Obiekt został wykonany w oparciu o duński projekt technologiczny. Ścieki dostarczane są systemem tłocznych kolektorów magistralnych i przepompowni. Oczyszczalnia odbiera i oczyszcza ścieki komunalne z terenu portu oraz z przemysłowych rejonów Międzyodrza w Szczecinie. Na oczyszczalni przyjmowane są także ścieki dowożone ze statków zawijających do portu oraz z terenu miasta.

Oczyszczalnia składa się z dwóch linii technologicznych:

  • Linia technologiczna odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w procesie osadu czynnego;
  • Linia technologiczna obróbki osadu nadmiernego.

Cały układ technologiczny (oczyszczalnia i magistralna kanalizacja ściekowa) jest kontrolowany i sterowany przez system automatyki przemysłowej.

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę