TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na modernizację przepompowni ścieków nr PCC poprzez wymianę płyty stropowej studni zbiornika przepompowni.

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Ze względu na postępującą korozję siarczanową w przepompowni ścieków nr PCC uszkodzeniu ulegają powierzchnia stropu studni zbiornika oraz powierzchnie boczne otworów wejściowych do studni.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja przepompowni ścieków nr PCC poprzez wymianę płyty stropowej studni zbiornika przepompowni, zlokalizowanej przy ul. Gdańskiej w Szczecinie poprzez wymianę uszkodzonej płyty na nową wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym nowej płyty oraz z demontażem i montażem istniejącego wyposażenia płyty.

2. Zakres zamówienia

Opis stanu istniejącego:

Zbiornik pompowni wykonany jest z polimerobetonu.

Wymiary zbiornika: średnica 2m, wysokość 5,3 m.

Płyta stropowa wykonana jest z betonu zbrojonego. Aktualnie postępująca korozja siarczanowa płyty.

Wymiary płyty: Grubość płyty – 20 cm, Średnica – 2,30 cm

W płycie znajdują się cztery otwory włazowe o wymiarach jak na załączonym rysunku z klapami zamykanymi na skobel i kłódkę oraz dwie rury wentylacyjne fi200. Zamontowane czujniki otwarcia włazów 2 szt.

Opis zakresu zamówienia:

 1. Demontaż rur wentylacyjnych z PVC z otworów w płycie stropowej dł. 2,5+1=3,5m.
 2. Demontaż konstrukcji wsporczej rury wentylacyjnej wys. 1,5 m rura stalowa fi32 – 1 komplet, mocowanie 4 nakrętki fi8
 3. Demontaż czujnika otwarcia (2 szt.) i uchwytów do kabli – 6 szt.
 4. Demontaż uchwytów od prowadnic pomp – 2 szt. ,2 x 2 nakrętki fi10
 5. Demontaż pokryw ze stali nierdzewnej na otworach fi400 – 2 szt. (2 x 4 nakrętki fi8).
 6. Demontaż pokryw ze stali nierdzewnej na otworach 800 x 600 – 2 szt. (2 x 4 nakrętki fi8).
 7. Mocowanie tymczasowe prowadnic pomp 2 x 2 rury (po zdemontowaniu górnych uchwytów) – 2 komplety.
 8. Demontaż pokrywy żelbetowej fi2300 grubości 200 mm i jej zagospodarowanie zgodnie z Ustawą o odpadach na koszt Wykonawcy.
 9. Odebranie od wytwórcy (ul. Krygiera 1, Szczecin) i dostarczenie nowej pokrywy na plac budowy (płyta zamówiona i opłacona przez Zamawiającego).
 10. Zabezpieczenie antykorozyjne żywicą epoksydową dolnej powierzchni płyty oraz ścian bocznych otworów w płycie – 4,11 m2.
 11. Montaż płyty fi2200 na studni.
 12. Montaż pokryw ze stali nierdzewnej (z odzysku, zdmontowanych ze starej płyty) – 4 szt., w tym montaż uchwytów na wkręty nierdzewne – kołki w betonie fi8 – 16 szt.
 13. Montaż uchwytów do prowadnic pomp do nowej płyty – na kołki rozporowe i śruby nierdzewne – 2 komplety.
 14. Montaż z odzysku pozostałych elementów poprzednio zdemontowanych: Czujnika otwarcia 2 szt. + uchwytów do kabli – 6 szt., Konstrukcji wsporczej rury wentylacyjnej, Montaż rur wentylacyjnych PVC fi200 – 2,5 m.
 15. Dostawa i montaż drabiny złazowej ze stali nierdzewnej długości 4,5 m – 2 szt.

 3. Wymagania Zamawiającego

 • Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
 • Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.
 • Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe.
 • Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia niezbędne są do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W zakres zamówienia nie obejmuje wykonania nowej płyty stropowej. Nową płytę zapewnia Zamawiający. Dostawa płyty od wytwórcy na teren pompowni po stronie Wykonawcy.
 • Ze względu na brak możliwości wyłączenia całkowitego pompowni z eksploatacji na czas wykonywania remontu prace winny być wykonywane przy niskich napływach do pompowni (weekend).
 • Zamawiający dopuszcza wizję lokalną przepompowni ścieków po wcześniejszym zgłoszeniu chęci i uzgodnieniu terminu z osobą wskazaną poniżej.
 • W przypadku, jeśli Oferent nie jest płatnikiem VAT należy umieścić stosowną informację w treści oferty.

Szczegółowych informacji udziela Wiesław Pankiewicz pod nr tel. 693-560-407 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w dni robocze, w godz. 8.00  ÷ 15.00

Niniejsze postępowanie nie jest objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Zamawiający może dokonać zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Rysunek przepompowni
 2. Rysunek pokrywy przepompowni
 3. Zdjęcia stanu istniejącego
 4. Zdjęcia nowej płyty stropowej do montażu przez Wykonawcę
 5. Lokalizacja przepompowni w terenie – mapa

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę cenową (cena brutto – łącznie z podatkiem VAT) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 13 (Sekretariat) lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 31.10.2017 r.

Informacja o wyborze dostawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki www.miedzyodrze.pl w zakładce Przetargi, w treści ogłoszenia - w punkcie „Wynik Postępowania”.

 

REJESTR ZMIAN:

Data wytworzenia:       03.07.2017 r.

Data ostatniej zmiany:  24.10.2017 r.

 

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę