TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac malarskich powierzchni dachu budynku maszynowni na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” przy ul. Przejazd 14 w Szczecinie.

Zamówienie obejmuje wykonanie prac malarskich dachu dwuspadowego z blachy tłoczonej dachówkowej oraz rynien i rur spustowych z blachy stalowej o łącznej powierzchni ok. 516 m2.

Zakres prac:

  1. Przygotowanie powierzchni poprzez ich umycie i odtłuszczenie.
  2. Malowanie powierzchni farbą przeznaczoną do malowania pokryć dachowych (farba zostanie przekazana przez Spółkę Wodną „Miedzyodrze”).

Pozostałe wymagania:

  1. Termin wykonania zlecenia: 3 tygodnie od daty otrzymania zlecenia, w zależności od warunków atmosferycznych.
  2. Ze względu na zakres i warunki pracy, podczas robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności dotyczących prac na wysokości, a pracownicy realizujący zakres robót powinni posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające dopuszczenie do prac na wysokości, odpowiednie ubrania robocze oraz komplet środków ochrony osobistej do prac na wysokości. Sprzęt używany do pracy na wysokości powinien posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do używania.
  3. Prace należy wykonywać z uwzględnieniem gospodarki odpadowej na terenie Zamawiającego a wytworzone podczas prac odpady zagospodarowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
  4. W przypadku, jeśli Oferent nie jest płatnikiem VAT należy umieścić stosowną
    informację w treści oferty.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

  1. Zdjęcia budynku maszynowni
  2. Rysunki techniczne budynku maszynowni

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 27.04.2017 r. mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź złożyć osobiście w sekretariacie SW „Miedzyodrze”, lub przesłać pocztą na adres Spółki.
Informacja o wyborze dostawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki www.miedzyodrze.pl w zakładce Przetargi, w treści ogłoszenia - w punkcie „Wynik Postępowania”.
Niniejsze postępowanie nie jest objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Zamawiający może dokonać zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE:

-

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT:

-

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Zamówienia udzielono firmie: Komininstal Marek Łotarewicz z siedzibą w Łagodzinie

 

 

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę