Spółka Wodna „Międzyodrze” w Szczecinie poszukuje pracowników na stanowisko:

ELEKTRYK/OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków „Ostrów Grabowski”

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę, wstępnie na czas określony, możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony,
 • premie regulaminowe (do 30% w każdym miesiącu pacy),
 • kursy zawodowe oraz szkolenia specjalistyczne,
 • telefon służbowy,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • niezbędne narzędzia do pracy i odzież roboczą adekwatnie do zajmowanego stanowiska i środowiska pracy,
 • posiłki regeneracyjne,
 • możliwość świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych.

Podstawowy zakres obowiązków:

 • diagnozowanie i usuwanie usterek elektrycznych maszyn, urządzeń i sieci,
 • przegląd i konserwacja urządzeń oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej,
 • obsługa, konserwacja, bieżące naprawy i remonty urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • przeglądy maszyn i instalacji, utrzymanie ich właściwego stanu technicznego,
 • prace kontrolne i dokonywanie przeglądów elektrycznych,
 • zabezpieczanie przewodów elektrycznych,
 • wymiana starej i wykonywanie nowej instalacji elektrycznej,
 • montowanie szaf sterowniczych/rozdzielczych,
 • dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń oczyszczalni ścieków zgodnie z dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi,
 • utrzymywanie należytego porządku w budynku oczyszczalni ścieków, terenie przyległym oraz przy przepompowniach ścieków,
 • diagnozowanie potrzeby przeprowadzania remontów lub wymiany elementów instalacji i urządzeń technologicznych,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej,
 • niezwłoczne usuwanie awarii w oczyszczalni i na przepompowniach ścieków,
 • dokonywanie okresowych przeglądów sieci kanalizacyjnej i armatury oraz usuwanie stwierdzonych usterek,
 • bieżące kontrolowanie parametrów ścieków oczyszczonych.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia zasadniczego zawodowego kierunkowego lub średniego kierunkowego,
 • praktycznej znajomości zagadnień elektrycznych,
 • znajomości obsługi komputera,
 • doświadczenia w pracach elektromonterskich,
 • doświadczenia na podobnym stanowisku minimum 3 lata,
 • uprawnień SEP do 1 KV,
 • prawa jazdy kategorii B i praktyki w prowadzeniu poj. samochodowych,
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • gotowości do pracy zmianowej, w godzinach nocnych w przypadku wystąpienia awarii,
 • samodzielności, sumienności, dokładności oraz rzetelności, kultury osobistej.

Mile widziane:

 • uprawnienia SEP powyżej 1 KV,
 • prawo jazdy kat. T i praktyka w prowadzeniu ciągników.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia

Spółka Wodna „Międzyodrze” zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

POUCZENIE

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest z siedzibą w Szczecinie ul. Przejazd 14.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

WAŻNE

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wodną „Międzyodrze” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę