W kwietniu 2002 roku Spółka otrzymała wyróżnienie Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. - "KLON 2002" jako wyraz wysokiej oceny dokonań proekologicznych zrealizowanych przez Spółkę. Wyróżnienie ma formę dyplomu oraz medalu przedstawiającego liść klonu.


W maju 2002 Spółka otrzymała podziękowanie w formie wyróżnienia, które zostało przekazane przez Szczeciński Oddział Banku BOŚ S.A. z okazji dziesięciolecia istnienia tego oddziału w Szczecinie oraz wieloletniej i owocnej współpracy.


Zobacz także artykuł z Głosu Szczecińskiego w PDF (136 kB)

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę