Cennik pozostałych usług

Cennik pozostałych usług świadczonych przez Spółkę Wodna „Międzyodrze”:

I. Usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem sieci kanalizacyjnej:

1. Stawka za 1 roboczogodzinę wykonywanych robót związanych z eksploatacją i utrzymaniem sieci:

Z

w dni robocze: 52,41 zł netto

Z

w soboty i niedziele: 104,82 zł netto

2. Stawka za 1 roboczogodzinę usługi dozoru branżowego: 150,00 zł netto (dla członków – nieodpłatnie)

3. Stawka za 1 roboczogodzinę usługi czyszczenia kanalizacji przy pomocy specjalistycznego samochodu asenizacyjnego: 200,00÷400,00 zł netto (kwota zależy od rodzaju pojazdu wynajętego do świadczenia usługi)

II. Usługi związane z wykorzystaniem sprzętu Spółki Wodnej „Międzyodrze”:

1. Stawka za 1 roboczogodzinę usługi świadczonej przy użyciu motopompy:

Z

w dni robocze: 75,3100 zł netto

Z

w soboty i niedziele: 127,71 zł netto

2. Stawka za 1 roboczogodzinę usługi świadczonej przy użyciu małej motopompy

Z

w dni robocze: 62,21 zł netto

Z

w soboty i niedziele: 114,61 zł netto

3. Stawka za 1 roboczogodzinę usługi świadczonej przy użyciu agregatu prądotwórczego:

Z

w dni robocze: 83,38 zł netto

Z

w soboty i niedziele: 137,79 zł netto

4. Stawka za 1 roboczogodzinę usługi świadczonej przy użyciu pompy zanurzeniowej

Z

w dni robocze: 53,72 zł netto

Z

w soboty i niedzielę: 106,12 zł netto

5. Stawka za 1 roboczogodzinę usługi świadczonej przy użyciu piły spalinowej

Z

w dni robocze: 70,27 zł netto

Z

w soboty i niedziele: 122,68 zł netto

6. Stawa za 1 roboczogodzinę usługi utrzymania zieleni świadczonej przy użyciu ciągnika z kosiarką:

Z

w dni robocze: 118,03 zł netto

Z

w soboty i niedziele: 170,43 zł netto

III. Inne usługi świadczone przez Spółkę Wodną „Międzyodrze”

1. Wydanie warunków technicznych włączenia do kanalizacji: 98,67 zł netto (dla członków – nieodpłatnie).

2. Odbiór wykonanego przyłącza: 60 zł netto (dla członków nieodpłatnie).

3. Odczyt wodomierza: 3,00 zł netto

4. Odpompowanie studzienki wodomierzowej:

a) przy użyciu małej motopompy stawka za 1 roboczogodzinę świadczonej usługi:

  • w dni robocze: 62,21 zł netto
  • w soboty i niedziele: 114,61 zł netto

b) przy użyciu pompy zanurzeniowej stawka za 1 roboczogodzinę świadczonej usługi

  • w dni robocze: 53,72 zł netto
  • w soboty i niedziele: 106,12 zł netto

UWAGA: Stawki podane w punktach I-III należy powiększyć o koszty dojazdu zgodnie z ustaloną stawką 1,44 zł/km.

IV. Cennik badań laboratoryjnych wykonywanych w zakresie analiz ścieków (obowiązuje w 2018 roku):
Lp. Oznaczenie – badany wskaźnik Cena zł
netto
Metodyka badań
1 Zawiesina ogólna 30,00 PN-EN 872:2007
2 Zawiesiny łatwo opadające 12,80 Procedura badawcza – metodyka własna: PB-9
3 Odczyn 7,00 PN-90/C-04540/01
4 Temperatura 6,00 PN-77/C 04584
5 ChZT 42,00 Procedura badawcza – metodyka własna HACH: PB-10
6 BZT5 37,00 Procedura badawcza – metodyka własna WTW: PB-7
7 Azot ogólny 42,00 Procedury badawcze metodyka własna HACH:
– PB-1 (LCK 138/LCK 338)
– PB-2 (nr 8038)
– PB-3 (nr 8039)
– PB-4 (nr 8507)
– PB-5 (nr 8178)
– PB-6 (LCK 349/LCK 350)
8 Azot amonowy 20,00
9 Azotany 15,00
10 Azotyny 15,00
11 Fosforany 20,00
12 Fosfor ogólny 38,00
13 Zawartość wody, emulsji i zanieczyszczeń stałych w olejach odpadowych 25,00 PN-89/C-04087
14 Pobór próbki jednorazowej 21,00
15 Transport próbki 2,30
zł/km
16 Przygotowanie próbki do badań 21,00
17 Inne parametry W celu ustalenia możliwości podzlecania badań w innym laboratorium oraz podanie ceny prosimy o kontakt:
magdalena.gorska@miedzyodrze.pl
przemyslaw.staszek@miedzyodrze.pl

Spółka Wodna „Międzyodrze” posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością wg ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001.

Aktualizacja: 06.02.2019 r.

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę