Spółka Wodna „Międzyodrze

Odbiór odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników z oczyszczalni ścieków

Opublikowano: 15 grudnia 2021
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2022
Odsłony: 357

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania ok. 6 Mg odpadu o kodzie 13 08 99* – inne niewymienione odpady (ciężka frakcja z drenowania bufora).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek spełnienia warunków ADR, BDO, SENT. Preferowany transport i załadunek po stronie Wykonawcy usługi. Odbiorca zobowiąże się, że do pół roku po odbiorze potwierdzi ostateczne unieszkodliwienie (poddanie któremuś z procesów R1-R11 lub D1-D12).

Odbiór oraz fakturowanie winno nastąpić do dnia 31.12.2021.

Ofertę proszę przesłać do dn. 20.12.2021 na adres email: info@miedzyodrze.pl

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę