Spółka Wodna „Międzyodrze

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 10*

Opublikowano: 26 maja 2021
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2022
Odsłony: 631

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania ok. 10 Mg odpadu o kodzie 19 08 10*. Na Wykonawcy ciąży obowiązek spełnienia warunków  ADR, BDO, SENT. Preferowany transport i załadunek po stronie Wykonawcy usługi. Odbiorca zobowiąże się, że  do pół roku po odbiorze potwierdzi ostateczne unieszkodliwienie (poddanie któremuś z procesów R1-R11 lub D1-D12). 

 

Termin i miejsce skladania ofert:

Oferty prosimy składać w Sekretariacie (pok. nr 13) lub mailowo na adres e-mail: info@miedzyodrze.pl w terminie do 22.06.2021 roku. 

 

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę