Spółka Wodna „Międzyodrze

Odbiór odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników z oczyszczalni ścieków

Opublikowano: 17 stycznia 2022
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2022
Odsłony: 238

ZOF/BR/01/02/2022

 

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania ok. 10 Mg odpadu o kodzie 19 08 10* (Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09).

Wymagania Zamawiającego:

– na Wykonawcy ciąży obowiązek spełnienia warunków ADR, BDO, SENT;

– transport i załadunek po stronie Wykonawcy usługi, samochodem wyposażonym w pompę próżniową, do zassania odpadu z kontenera wężem o średnicy min 50mm;

– przedstawienie do wglądu aktualnych pozwoleń na transport, odbiór i unieszkodliwienie odpadu o kodzie 19 08 10*;

– odbiorca zobowiąże się, że do pół roku po odbiorze potwierdzi ostateczne unieszkodliwienie (poddanie któremuś z procesów R1-R11 lub D1-D12).

 

Ofertę wraz ze skanem pozwoleń wymienionych wyżej prosimy o przesłanie do dnia 21.01.2022 r. na adres e-mail info@miedzyodrze.pl

UWAGA: przedłużono termin składania ofert do dnia 31.01.2022 r.

Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę