Spółka Wodna „Międzyodrze” w Szczecinie

zatrudni pracownika na stanowisku

 

OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie, wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • mile widziane: doświadczenie w obsłudze maszyn i urządzeń, podstawowa znajomość obsługi instalacji elektrycznych i automatyki przemysłowej. Dodatkowym atutem będą posiadane uprawnienia i ukończone kursy w dziadzinach powiązanych z ww. umiejętnościami,
 • prawo jazdy kat. B, mile widziana praktyka w kierowaniu pojazdem samochodowym
 • dobra kondycja fizyczna z uwagi na specyfikę pracy w terenie,
 • podstawowa znajomość obsługi komputera w systemie Windows,
 • samodzielność, sumienność, dokładność, kultura osobista, komunikatywność, gotowość do pracy w zespole, odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • gotowość do pracy dwuzmianowej (w tym praca w nocy) i w przypadkach awaryjnych w godzinach nadliczbowych
 • w przypadku narodowości aplikującego innej niż polska znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym

 

Miejsce pracy: oczyszczalnia ścieków komunalnych „Ostrów Grabowski”, ul. Przejazd 14 w Szczecinie

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę, wstępnie na czas określony, możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony,
 • kursy zawodowe oraz szkolenia specjalistyczne,
 • telefon służbowy,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dodatek finansowy za pracę w nocy, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym
 • warunki finansowe: na okres próbny nie mniej niż 22 zł brutto/godz. plus premia regulaminowa (do 30% w każdym miesiącu pacy),

 

Podstawowy zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na stanowisku operatora oczyszczalni ścieków po przeszkoleniu, przyuczeniu na stanowisku pracy i okresie próbnym będzie odpowiadać m.in. za:

 • nadzorowanie pracy urządzeń oczyszczalni ścieków (pompy, dmuchawy, mieszadła) oraz pracy przepompowni ścieków wg zadanych parametrów oraz instalacji do odzysku uwodnionych odpadów ciekłych zgodnie z instrukcjami eksploatacji;
 • obsługę urządzeń w zakresie zapewnienia ciągłości oraz prawidłowości pracy pomp, dmuchaw, mieszadeł oraz innych maszyn i urządzeń, w szczególności utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń, maszyn, sprzętu i instalacji w obiektach oczyszczalni;
 • wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji instalacji, urządzeń oraz maszyn;
 • niezwłoczne usuwanie awarii i wykonywanie napraw instalacji na terenie oczyszczalni i na przepompowniach ścieków,
 • prace związane z utrzymaniem porządku na terenie oczyszczalni i przepompowni, w tym utrzymanie zieleni.

Pozostałe informacje:

 • Na czas szkolenia zawodowego i okresu próbnego praca w systemie jednozmianowym (pon-pt w godz. 7-15) . Po zakończeniu okresu próbnego praca w systemie dwuzmianowym (jedna zmiana 12 h w godz. 7-19 oraz 19-7).
 • Składanie ofert drogą elektroniczną na adres info@miedzyodrze.pl
 • Na ofertę aplikacyjną składa się: CV wraz z dołączoną klauzulą o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (RODO).”

 • CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy.
 • Klauzula informacyjna Spółki Wodnej „Międzyodrze” wynikająca z przepisów RODO znajduje się na stronie internetowej Spółki. [link]
 • Spółka Wodna „Międzyodrze” zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 • Na wszystkie Państwa pytania odpowie Brygadzista oczyszczalni ścieków, p. Damian Dachowski – tel.: 789-020-112

 

POUCZENIE

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Spółka Wodna „Międzyodrze” z siedzibą w Szczecinie ul. Przejazd 14.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.