Spółka Wodna „Międzyodrze” w Szczecinie poszukuje pracowników na stanowisko:

ELEKTRYK/OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków „Ostrów Grabowski”

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 

 • zatrudnienie na umowę o pracę, wstępnie na czas określony, możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony,
 • kursy zawodowe oraz szkolenia specjalistyczne,
 • telefon służbowy,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dodatek finansowy za pracę w nocy, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym
 • warunki finansowe: w okresie próbnym nie mniej niż 23 zł brutto/godz. plus premia regulaminowa (do 30% w każdym miesiącu pacy),

 

Podstawowy zakres obowiązków:

 

 • diagnozowanie i usuwanie usterek elektrycznych maszyn, urządzeń i sieci,
 • przegląd i konserwacja urządzeń oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej,
 • obsługa, konserwacja, bieżące naprawy i remonty urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • przeglądy maszyn i instalacji, utrzymanie ich właściwego stanu technicznego,
 • prace kontrolne i dokonywanie przeglądów elektrycznych,
 • zabezpieczanie przewodów elektrycznych,
 • wymiana starej i wykonywanie nowej instalacji elektrycznej,
 • montowanie szaf sterowniczych/rozdzielczych,
 • dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń oczyszczalni ścieków zgodnie z dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi,
 • utrzymywanie należytego porządku w budynku oczyszczalni ścieków, terenie przyległym oraz przy przepompowniach ścieków,
 • diagnozowanie potrzeby przeprowadzania remontów lub wymiany elementów instalacji i urządzeń technologicznych,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej,
 • niezwłoczne usuwanie awarii w oczyszczalni i na przepompowniach ścieków,
 • dokonywanie okresowych przeglądów sieci kanalizacyjnej i armatury oraz usuwanie stwierdzonych usterek,
 • bieżące kontrolowanie parametrów ścieków oczyszczonych.

 

Nasze wymagania:

 

 • wykształcenia zasadniczego zawodowego kierunkowego lub średniego kierunkowego,
 • praktycznej znajomości zagadnień elektrycznych,
 • znajomości obsługi komputera,
 • doświadczenia w pracach elektromonterskich,
 • doświadczenia na podobnym stanowisku minimum 3 lata,
 • uprawnień SEP do 1 KV,
 • prawa jazdy kategorii B i praktyki w prowadzeniu poj. samochodowych,
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • dyspozycyjności,
 • gotowość do pracy dwuzmianowej (w tym praca w nocy) i w przypadkach awaryjnych w godzinach nadliczbowych
 • samodzielności, sumienności, dokładności oraz rzetelności, kultury osobistej.
 • komunikatywności, gotowości do pracy w zespole, odporności na stres,

 

Mile widziane:

 • uprawnienia SEP powyżej 1 KV,
 • prawo jazdy kat. T i praktyka w prowadzeniu ciągników.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia

 

Pozostałe informacje:

 • Na czas szkolenia zawodowego i okresu próbnego praca w systemie jednozmianowym (pon-pt w godz. 7-15) . Po zakończeniu okresu próbnego praca w systemie dwuzmianowym (jedna zmiana 12 h).
 • Składanie ofert drogą elektroniczną na adres info@miedzyodrze.pl
 • Na ofertę aplikacyjną składa się: CV wraz z dołączoną klauzulą o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (RODO).”

 • CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy.
 • Klauzula informacyjna Spółki Wodnej „Międzyodrze” wynikająca z przepisów RODO znajduje się na stronie internetowej Spółki. [link]
 • Spółka Wodna „Międzyodrze” zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 • Na wszystkie Państwa pytania odpowie Brygadzista oczyszczalni ścieków, p. Damian Dachowski – tel.: 789-020-112

 

 

POUCZENIE

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Spółka Wodna „Międzyodrze” z siedzibą w Szczecinie ul. Przejazd 14.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.