W dniu 14 października 2013 roku Wojewoda podpisał pozwolenie na budowę EcoGeneratora, czyli Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (ZTUO). Instalacja wybudowana jest na Ostrowie Grabowskim, na dwunastohektarowym terenie sąsiadującym z oczyszczalnią ścieków „Ostrów Grabowski” Spółki Wodnej „Międzyodrze”. Termin zakończenia budowy - 28 grudnia 2017 r.

338981 r0 620336643 r0 620

EcoGenerator rocznie zamienia w energię cieplną i elektryczną 150 tys. ton odpadów komunalnych ze Szczecina i z kilkudziesięciu gmin województwa.

Inwestorem jest miejska spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. (ZUO).

 

Wartość całego projektu wyniosła 711 mln zł.  Finansowanie pochodziło głównie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej (dotacja 255 mln zł w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013) i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka 280,7 mln).

 

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę