Spółka Wodna "Międzyodrze" informuje o możliwości zapoznania się z materiałami z Walnego Zgromadzenia Członków Spółki, które odbyło się 19 czerwca 2019 roku. Komplet materiałów dostępny jest do wglądu w Sekretariacie (pok. nr 13), w siedzibie Spółki, w godzinach pracy biura.

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę