Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następujących prac:

„Budowa kanałów przyłączeniowych od granic posesji do istniejącej kanalizacji magistralnej w ul. Heyki, Targowej i Gdańskiej 5a w Szczecinie"

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
- pdf

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.08.2015 do godz. 13:00

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. Wzór oferty cenowej.
2. Wzór umowy.
3. Dokumentacja projektowa:
1) Projekt budowlany i wykonawczy – Budowa kanałów przyłączeniowych od granic posesji do istniejącej kanalizacji magistralnej w ul. Heyki i Targowej w Szczecinie
2) Projekt budowlano-wykonawczy – Przyłącze kanalizacji sanitarnej z przepompownią przydomową dla obiektów PKN Orlen przy ul. Gdańskiej 5a w Szczecinie.
4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
5. Uproszczony kosztorys ofertowy z przedmiarem

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE: brak

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT: 
brak

WYNIK POSTĘPOWANIA: 
-pdf.REJESTR ZMIAN:

Data wytworzenia:       27.07.2015 r.
Data ostatniej zmiany:  11.08.2015 r.

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę