W dniu 17 sierpnia 2004 r. Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. przyznało Spółce Wodnej „Międzyodrze” Certyfikat Jakości

 • ISO 9001:2000
 • ISO 14001:1996

w zakresie przyjmowania, oczyszczania i utylizacji ścieków sanitarnych, wód zaolejonych, zużytych olejów oraz popłuczyn z mycia ładowni statków.

Certyfikat

Celem certyfikacji oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” jest stworzenie takich zasad i procedur postępowania, aby zapewnić sterowanie aspektami ochrony środowiska poprzez ich identyfikację i klasyfikacje, przyjmując odpowiednie kryteria jakościowe i ilościowe. Celem certyfikacji jest także określenie zasad postępowania i odpowiedzialności w zakresie planowania i nadzorowania operacji oraz działań związanych z zasadniczymi aspektami środowiskowymi występującymi lub mogącymi zaistnieć na oczyszczalni ścieków.

Norma ISO 9001:2000 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Wdrożenie i doskonalenie tego systemu jest często postrzegane jako warunek konieczny do utrzymania pozycji i wizerunku firmy na rynku, a otrzymanie powszechnie uznawanego certyfikatu ISO 9001 świadczy o jej wiarygodności.
Wdrożenie normy ISO 14001 zobowiązuje do ciągłego doskonalenia i stosowania prewencji w ochronie środowiska m.in. poprzez ograniczenie w sposób celowy, zorganizowany i ekonomiczny negatywnego oddziaływania na środowisko.

Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się w dniu 21 października 2004 roku podczas organizowanej przez Spółkę konferencji z elementami warsztatów pn.: "Doświadczenia uzyskane w wyniku realizacji projektów ekologicznych współfinansowanych ze środków międzynarodowych oraz krajowych instytucji i funduszy pomocowych."
Informacje na temat norm ISO można uzyskać na stronie "ISO - Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej".


Galeria związana z certyfikacją ISO 9001, 14001

 


 
W dniu 27 czerwca 2016 r. Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. po przeprowadzonym audicie ponownej certyfikacji po raz kolejny potwierdzilło zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Spółce z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz 14001:2004 i tym samym Spółka utrzymała ważność certyfikatu w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, przyjmowania i unieszkodliwiania wód zaolejonych i popłuczyn z mycia ładowni statków oraz odzysku zużytych olejów.

W dniach 29-30 sierpnia 2017 r. w Spółce przeprowadzony został przez auditorów Polskiego Rejestru Statków S.A. audit pośredni. Wyniki auditu umożliwiły podjęcie decyzji o utrzymaniu ważności certyfikacji PRS S.A. dla naszego Systemu Zarządzania potwierdzając jego zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2015, ISO 14001:2008.Ogłoszenia

Oferta pracy

Spółka Wodna „Międzyodrze” w Szczecinie

zatrudni na stanowisku

OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wymagania:

 • wykształcenie średnie o kierunku mechanicznym,
 • doświadczenie w pracy w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra kondycja fizyczna z uwagi na specyfikę pracy w terenie,
 • podstawowa znajomość obsługi komputera w systemie MS Windows XP,
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na stanowisku operatora oczyszczalni ścieków w specjalności mechanik maszyn i urządzeń odpowiedzialna będzie m.in. za:

 1. Nadzorowanie pracy urządzeń oczyszczalni oraz pracy przepompowni ścieków wg zadanych parametrów oraz zgodnie z instrukcją eksploatacji;
 2. Obsługę urządzeń w zakresie zapewnienia ciągłości oraz prawidłowości pracy pomp, dmuchaw, mieszadeł oraz innych maszyn i urządzeń, w szczególności utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń, maszyn i sprzętu zainstalowanych w obiektach oczyszczalni;
 3. Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji instalacji, urządzeń oraz maszyn;
 4. Usuwanie awarii i wykonywanie napraw urządzeń mechanicznych;
 5. Prace pomocnicze związane z utrzymaniem porządku na terenie obiektów oczyszczalni, w tym utrzymanie zieleni.

Uwaga: po okresie próbnym praca zmianowa w systemie 12/24 h.

Oferta dla osób pragnących stabilizacji zawodowej, także dla osób w wieku 50+.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z życiorysem zawodowym tylko w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 06.10.2017 r. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Prosimy o zamieszczenie zgody na wykorzystanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13.06.2016 r. Dz.U. z 2016r. poz. 922).

Zgłaszanie skarg i wniosków

Członkowie Zarządu przyjmują w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Zarządu w biurze Spółki w pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 15.00. Chęć spotkania należy zgłosić w biurze Spółki, najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę