Zawiadamiamy, że w związku z planowaną przebudową układu drogowego i budową docelowego dojazdu do spalarni odpadów i do oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” drogą o nawierzchni bitumicznej, wykonywaną przez generalnego wykonawcę budowy spalarni, dotychczasowy wjazd do oczyszczalni ścieków został zamknięty do dnia 30.10.2017 r.

W związku z powyższym tymczasowy dojazd i brama wjazdowa na teren oczyszczalni zostały przedstawione na mapce poniżej. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po drodze pomiędzy skrzyżowaniem ul. Przejazd z ul. Logistyczną i bramą wjazdową na teren oczyszczalni.

mapka

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę