Instalacje do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych

Instalacje do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, w ramach współpracy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA ze Szwedzką Administracją Morską i Urzędem Morskim w Szczecinie, opracowano studium zasadności i możliwości realizacji...

Oczyszczalnia ścieków komunalnych "Ostrów Grabowski"

Oczyszczalnia ścieków komunalnych "Ostrów Grabowski"

Oczyszczalnia ścieków "Ostrów Grabowski" jest nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią o zdolności oczyszczania 3.200 m3/dobę. Obiekt został wykonany w oparciu o duński projekt technologiczny. Ścieki dostarczane są systemem tłocznych kolektorów magistralnych i ...

System kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski

System kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski

Istniejący system ściekowych kolektorów magistralnych pokrywa praktycznie cały zurbanizowany obszar wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych pomiędzy Regalicą a Odrą Zachodnią na terenie szczecińskiej dzielnicy Międzyodrze zapewniając możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej...

« »

Wykonujemy usługi w zakresie

 • Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych
 • Przeglądy i remonty przepompowni ścieków
 • Instalacja do odbioru i oczyszczania odpadów płynnych ze statków

Spółka Wodna "Międzyodrze" informuje, iż dojazd do oczyszczalni ścieków i biura Spółki Wodnej odbywa się ulicą Logistyczną. Choć ulica jest oficjalnie w budowie, została otwarta dla ruchu w 2009 r. Rozpoczyna się za przeprawą przez Parnicę od skrzyżowania z ulicą Hryniewieckiego, za byłym budynkiem PŻM, NIE POSIADA wyznaczonego dojazdu do Spółki w systemie GPS (współrzędne GPS lokalizujące Spółkę zostały zamieszczone poniżej). 

Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w związku z ruchem ciężkich pojazdów w tym rejonie w związku z trwającą budową Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski".

Trasa dojazdu została odpowiednio oznakowana drogowymi znakami kierunkowymi "Oczyszczalnia Ścieków" i "Spółka Wodna Międzyodrze". Plan dojazdu zamieszczony został na niniejszej stronie internetowej w zakładce - "Kontakt - Jak trafić".

GPS N: 53° 25' 30"  E: 14° 35' 29"

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Technologa - p/o Kierownika Oczyszczalni Ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie.

Spółka Wodna „Międzyodrze” ogłasza konkurs na stanowisko Technologa - p/o Kierownika Oczyszczalni Ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione wymagania podstawowe:

 • posiada średnie lub wyższe wykształcenie o specjalności inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub inne pokrewne,
 • ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 • posiada ogólną znajomość technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej,
 • dobrze zna obsługę pakietu MS Office,
 • posiada prawo jazdy kat. B.

Wymagane kompetencje osobiste:

 • umiejętność planowania, zarządzania czasem,
 • umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresogennych,
 • lojalność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku podobnym – minimum 1 rok,
 • podstawowa znajomość j. angielskiego w piśmie.
 • wiedza z zakresu niżej wymienionych aktów prawnych:

ustawa prawo wodne,

ustawa prawo ochrony środowiska,

ustawa o odpadach

ustawa kodeks cywilny,

ustawa prawo zamówień publicznych.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniających do projektowania obiektu budowlanego i / lub kierowania robotami budowlanymi, bądź posiadanie uprawnień w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniających do projektowania obiektu budowlanego i / lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV.

Zakres odpowiedzialności:

 • kierowania działem produkcyjnym SW „Międzyodrze”,
 • organizacja pracy biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz zlokalizowanej na jej terenie instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż. oraz zgodnie obowiązującymi regulaminami, procedurami i instrukcjami zakładowymi,
 • Nadzór nad usuwaniem awarii urządzeń i sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków,
 • sterowanie pracą oczyszczalni oraz instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych,
 • gospodarka odpadami,
 • nadzór nad zachowaniem parametrów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym i w pozwoleniu zintegrowanym,
 • sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska (sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań do Marszałka, WiOŚ, GWWP, naliczanie opłat rocznych, itp.),
 • praca laboratorium wewnątrzzakładowego i prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • prowadzenie negocjacji cenowych z kontrahentami i dostawcami w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami,
 • rozliczanie ilości ścieków dostarczanych kolektorem ściekowym z terenu zlewni oczyszczalni oraz ścieków dowożonych,
 • ustalanie grafika i rozliczanie czasu pracy pracowników oczyszczalni,
 • dokonywanie zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT),
 • utrzymanie systemu zarządzania jakością ISO 9001 i systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w dziale Produkcyjnym we współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu ds. ZSZ,
 • uczestnictwo w planowaniu i przygotowywaniu inwestycji SW „Międzyodrze”,
 • współpraca z innymi działami SW „Międzyodrze” (księgowość, dział organizacyjno-prawny, itd.).

Powyższe prace Kierownik Oczyszczalni Ścieków – technolog realizował będzie osobiście i przy pomocy personelu podległego oraz pracowników innych działów SW „Międzyodrze”.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia, praca na jedną zmianę,
 • niezbędne szkolenia,
 • możliwość zdobycia nowych umiejętności.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na zasadach umowy o pracę.

 • pierwsza umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące),
 • po okresie próbnym - możliwość zatrudnienia na czas określony a w dalszej perspektywie na czas nieokreślony.

Składanie ofert:

Dokumenty aplikacyjne (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16.04.2018 r.

Spółka Wodna „Międzyodrze” zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Zgłaszanie skarg i wniosków

Członkowie Zarządu przyjmują w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Zarządu w biurze Spółki w pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 15.00. Chęć spotkania należy zgłosić w biurze Spółki, najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę